Η ΦΙΣΤΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

Σικελοί Επιστήμονες έχουν αναπτύξει τη θεωρία ότι η φιστικιά καλλιεργείτο στην Παλαιστίνη κατά την εποχή του Ιακώβου. Την υπόθεση αυτή την στηρίζουν σε κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Στο Κεφάλαιο 43 της Γένεσης αναφέρεται ότι υπήρχε μεγάλη πείνα στη γη. Επρόκειτο για τα επτά χρόνια πείνας. Σιτάρι υπήρχε στην Αίγυπτο, όπου σύμφωνα με τις συμβουλές του Ιωσήφ είχε αποθηκευτεί σε μεγάλες ποσότητες για να καλυφθούν οι ανάγκες κατά τα επτά χρόνια πείνας. Ο Ιακώβ είπε τότε στους γιους του να πάνε στην Αίγυπτο για να αγοράσουν τρόφιμα και να τα φέρουν στην Χαναάν. Τους συνέστησε επίσης εκτός από τα αργύρια για την αγορά του σταριού να πάρουν μαζί τους και από τα καλύτερα προϊόντα της χώρας, λίγο βάλσαμο, μέλι, αρώματα και μύρα, καρύδια και φιστίκια (“botnim”). Αυτά θα τα πρόσφεραν ως δώρο στον Ιωσήφ.