Η ΦΙΣΤΙΚΙΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Η φιστικιά εισήχθη στις ΗΠΑ το 1890. Στην Καλιφόρνια εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά το 1904, ως καλλιέργεια όμως δεν παρουσίασε ενδιαφέρον. Το 1957 δοκιμάστηκε και επελέγη ως ποικιλία η “Kerman” που προήρχετο από το Ιράν. Η νέα ποικιλία σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές κλιματικές και εδαφολογικές συνθήκες καθώς και την ίδρυση της Ένωσης Φιστικοπαραγωγών Καλιφόρνιας έδωσε μεγάλη ώθηση στην καλλιέργεια της φιστικιάς. Η Καλιφόρνια έχει σήμερα τη δεύτερη θέση στην παγκόσμια παραγωγή φιστικιού με πρώτη το Ιράν.