ΤΟ “ΦΙΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ” ΩΣ ΠΡΟΙΟΝ Π.Ο.Π

Το 1994 έγινε η ένταξη του “φιστικιού Αίγινης” στα Προϊόντα προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ).

Ο θεσμός των προϊόντων ΠΟΠ είναι μία απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσής (ΕΕ) για την προστασία ονομαστών προϊόντων συγκεκριμένης περιοχής, τα οποία πλήττονται από αθέμιτο ανταγωνισμό.

Η ένταξη του φιστικιού Αίγινης στα προϊόντα ΠΟΠ έγινε κατ’εφαρμογή του Π.Δ. 81/19.3.1993, ύστερα από αίτηση που κατέθεσε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αίγινας μετά από ενημέρωση και πρόταση της Διεύθυνσης Γεωργίας Πειραιά, Την ευθύνη από πλευράς Διεύθυνσης Γεωργίας είχε ο τοπικός γεωπόνος Αριστοτέλης Τέκος και την μελέτη, οικονομική και σκοπιμότητας, έκανε ο γεωπόνος Μιχάλης Μουτσάτσος.

Σύμφωνα με την μελέτη, ο λόγος για τους οποίους το φιστίκι Αίγινης εντάχτηκε στα προϊόντα ΠΟΠ ειναι:

α) Το φιστίκι Αίγινης είναι προϊόν συγκεκριμένης περιοχής, όπως αποδεικνύεται από την πανελλήνια φήμη του και την σύνδεση του ονόματος του με την Αίγινα.

β)  Το φιστίκι Αίγινης λόγω ενός σπάνιου συνδυασμού παραγόντων έχει  ιδιαίτερη γεύση που το έχει καταστήση διάσημο.

ψ)  Η καλλιέργεια της φιστικιάς μαζί με άλλους παράγοντες έχει συγκράτηση τον πληθυσμό της Αίγινας και δεν παρατηρείται η τάση ερήμωσης της επαρχίας.

Το 1996 το “φιστίκι Αίγινης” καταχωρήθηκε  ως προϊόν ΠΟΠ στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε.