ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 2013

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος Ο.Ε..: Αλυφαντή Φλώρα
Υπ. Οικονομικών: Τζίτζης Νικόλαος
Υπ. Δημ. Σχέσεων-Marketing: Αλεξίου Σίλα – Κουκούλη Μαίρη
Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης: Βάρτζελης Παναγιώτης

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος  Ο.Ε.:
Αλυφαντή Φλώρα - 6932 661 907 - flora.alyfandi@gmail.com

Υπ. Δημ. Σχέσεων-Marketing:
Αλεξίου Σίλα - 6945 777 701
Προβής Γιάννης - 6943 076 111
Κουκούλη Μαίρη - 6937 270 609 - mkoukouli@hotmail.com

Υπ. Οικονομικών:
Τζίτζης Νικόλαος

Υπ. Εμπορικής Έκθεσης:
Τζίτζης Νικόλαος
Κρεούζης Αναστάσιος

Υπ. Γαστρονομίας:
Κορναράκη – Πετρά Ράνια - 6981 572027

Υπ. Παιδικής Ψυχαγωγίας:
Αλυφαντή Φλώρα
Χαρτοφύλακα Αθηνά
Γκαρή Δήμητρα

Υπ.Εικαστικών-Εκδηλώσεων:
Ίρις Κρητικού
Γελαδάκη Ανθή

Υπ. Εθελοντών:
Παπαδοπούλου Σταυρούλα

Υπ. Σεμιναρίων:
Αλυφαντή Ελένη - elal.25@yahoo.gr
Αλυφαντής Νίκος

Υπ. Site Fistiki Fest:
Lizzy Koster (WEB GIRL) – 6947 255821 - info@aeginagreece.com

Αγροτικός Συναιτερισμός:
Σταμπουλής Νίκος
Αλυφαντής Νικόλαος

Επαγγελματική Ένωση Αίγινς:
Σκαλτσιώτης Γεώργιος

Τουριστική Επιτροπή:
Βάρτζελης Παναγιώτης - pvartzelis@sch.gr
Πετρίτης Πέτρος  – 6974 657 267 - petritispetros@gmail.com